Možnosti detekce

V možnostech detekce může uživatel vybrat metody, které se použijí při ověřování přítomnosti infiltrace. Zvolit je možné následující metody:

Vzorky – Detekce infiltrace na základě tzv. virových signatur. Umožňuje odhalit a pojmenovat známé infiltrace.
Heuristika – Ověřování přítomnosti hrozby pomocí analýzy činnosti programu. Výhodou heuristiky je schopnost odhalit i takový škodlivý software, který v době poslední aktualizace antivirového programu ještě neexistoval nebo nebyl znám.
Rozšířená heuristika – Jedinečný algoritmus heuristiky vyvinutý firmou ESET, který je optimalizován na odhalování červů a trojských koní vytvořených pomocí pokročilých programovacích jazyků. Rozšířená heuristika emuluje chování programů, čímž významně zlepšuje schopnost aplikace detekovat nové viry..
Adware/Spyware/Riskware - Software, který shromažďuje informace o uživateli a bez jeho vědomí je odesílá prostřednictvím internetu, jako je například software, který do počítače stahuje reklamu.
Potenciálně nechtěné aplikace – Programy, které sice nemusí představovat bezpečnostní riziko, avšak můžou mít určitý vliv na činnost počítačového systému. Tyto aplikace se obvykle do systému můžou nainstalovat až po souhlasu uživatele. Po této instalaci nastává určitě změna v chování systému v porovnání ze stavem před instalací této aplikace. Změnami v systému se rozumí zejména zobrazování oken, které by se jinak nezobrazovaly, aktivace a běh skrytých procesů, zvýšená spotřeba systémových prostředků, změny výsledků vyhledávání, komunikace se servery poskytovatele aplikace.
Potenciálně zneužitelné aplikace - Tato kategorie zahrnuje komerční software, který může být neužitý, pokud je nainstalovaný bez vědomí uživatele, resp. správcem sítě. Jde většinou o programy pro vzdálenou správu sítě a proto je standardně tato možnost vypnutá

.

Možnosti detekce