Ostatní

Umožňuje nastavení dalších nastavení skenovací technologie ThreatSense.

Zapisovat všechna objekty do protokolu
Tato volba má rozdílný význam v nastavení rezidentní ochrany a v nastavení kontroly počítače. Při kontrole počítače aktivovaní této volby znamená, že do protokolů kontroly počítače budou zapsané všechny skenované soubory, včetně těch, které nebyly označené jako infikované. V případě rezidentní ochrany aktivování této volby znamená, že pokud se najde infiltrace v archivním souboru, budou do protokolu zaznamenané všechny soubory nacházející se v archívu, včetně těch, které nebyly označené jako infikované.

V nastaveních kontroly počítače jsou k dispozici ještě tyto možnosti:

Kontrolovat alternativní datové proudy
Alternativní datové proudy (ADS) používané systémem NTFS jsou běžným způsobem neviditelné asociace k souborům a adresářům. Mnoho virů je proto využívá ke svému maskování před případným odhalením.

Kontroly na pozadí vykonávat s nízkou prioritou
Každá kontrola počítače využívá nezanedbatelný výkon procesoru. Jestliže právě pracujete s programy, náročnými na výkon procesoru, přesunutím kontroly na pozadí jim můžete přiřadit nižší prioritu a tím pádem zvýšit výkon pro Vaše aplikace.

Zachovat časy přístupu k souborům
Při kontrole souboru nebude změněný čas přístupu, ale bude ponechán původní (vhodné při používání zálohovacích systémů).

Rolování výpisu protokolu o kontrole
Umožňuje zapnutí / vypnutí rolování výpisu o kontrole. Pokud je rolování zapnuté, přímo úměrně s počtem kontrolovaných souborů narůstá i velikost protokolu o kontrole.

Zobrazovat informaci o ukončení kontroly v samostatném okně
Po ukončení kontroly budou zobrazeny souhrnné informace v samostatném okně.

 

Ostatní