Přípony

Přípona je část názvu souboru, zpravidla oddělená tečkou. Přípona určuje typ a obsah souboru. V této časti nastavení ThreatSense zvolíte, které typy souborů budou kontrolované.

Přednastavena je kontrola všech souborů bez ohledu na příponu. Do seznamu souborů vyňatých z kontroly je možné přidat libovolnou příponu. V případě, že zrušíte zaškrtnutí políčka Kontrolovat všechny soubory, se seznam přípon změní na Seznam kontrolovaných přípon. V tomto seznamu se zobrazí předdefinované (nejčastější) typy souborů. Pomocí tlačítek Přidat a Odstranit povolíte nebo zakážete testování souborů s požadovanou příponou.

Chcete-li povolit kontrolu souborů bez přípony, je nutné zaškrtnou políčko Kontrolovat soubory bez přípony.

Vyloučení přípony z kontroly má smysl tehdy, pokud kontrola určitého typu souboru způsobuje nesprávné fungování programu, který s tímto typem přípony pracuje (např. vyloučení souborů typu EDB, EML a TMP při používání serveru MS Exchange).

 

Přípony