Přidávání upozornění do těla zprávy

Každá zpráva, kterou aplikace ESET NOD32 Antivirus prověří, může být označena přidáním textu do předmětu nebo do textu zprávy. Tím je zvýšena důvěryhodnost zprávy pro příjemce a v případě zjištění infiltrace získá příjemce rychle cenné informace o nebezpečnosti příslušné e-mailové zprávy, popř. jejím odesílateli. Možnosti nastavení této funkce jsou k dispozici v Rozšířených nastaveníchAntivirová ochranaOchrana elektronické pošty. U textových upozornění může uživatel zvolit možnost Přidávat do příchozích a čtených zpráv nebo Přidávat do odchozích zpráv. Obě tyto možnosti jsou doplněny nastavením, pomocí něhož uživatel zvolí, zda chce přidávat upozornění do všech zpráv, pouze do infikovaných zpráv nebo vůbec nechce upozornění do těla zpráv přidávat. Je také možné, aby aplikace ESET NOD32 Antivirus přidávala tato upozornění do předmětu infikované zprávy. K tomu slouží možnosti Přidávat do předmětu příchozích a čtených infikovaných zprávPřidávat do předmětu infikovaných zpráv.
Obsah těchto upozornění v předmětu zpráv je možné upravit možností Šablona přidávaná do předmětu infikovaných zpráv. Uvedená možnost umožňuje automatizovat proces zpracování varovných zpráv, což je užitečné zejména při kontrole většího počtu zpráv.

Přidat upozornění do těla zprávy