Kompatibilita

U některých poštovních klientů může nastat problém při přijímání zpráv (např. při příjímání zpráv pomocí pomalého internetového připojení dochází k uplynutí času určeného pro stáhnutí – timeoutu). V takových případech lze změnit způsob kontroly zpráv. Snížení úrovně bude mít vliv i na odstranění infiltrací ze zpráv.
Při maximální efektivnosti bude z infikované zprávy odstraněna (při výběru možnosti Smazat, Léčit nebo při nastavení maximální nebo střední úrovně léčení) infiltrace a do těla a předmětu zprávy bude přidána informace o infiltraci.
Při střední úrovni se změní způsob přijímání zpráv. Zprávy budou postupně předávány e-mailovému klientovi a až při přijímání poslední části bude zpráva zkontrolována na přítomnost infiltrace. U tohoto způsobu existuje riziko průniku infiltrace. Úroveň léčení a přidávání informací do předmětu a těla zprávy zůstává stejná jako při maximální efektivnosti.
Při maximální kompatibilitě bude uživatel pouze informován varovným oknem o tom, že mu byla doručena infikovaná zpráva. Doručená zpráva nebude obsahovat v předmětu a těle zprávy informace o detekci infiltrace a infiltrace nebude ze zprávy odstraněna. Infiltraci bude muset smazat sám uživatel v poštovním klientovi.

 

Kompatibilita