Odstranění infiltrace

Při příjmu infikovaného souboru se zobrazí varovné okno s informacemi o zjištění infiltrace. V okně jsou zobrazeny informace od koho byl e-mail doručen a jakou infiltraci obsahuje. V dolní části okna jsou zobrazeny akce, které lze s detekovaným objektem provést. Standardně doporučujeme vybrat akci Léčit nebo Smazat. Pokud ve výjimečných případech chcete, aby byl infikovaný soubor doručen, můžete zvolit akci Ponechat.
V případě nastavení maximální úrovně léčení je zobrazeno informační okno bez možnosti výběru akce, která sa má s infikovaným objektem provést.

 

Odstranění infiltrace