HTTP, HTTPs

Ochrana přístupu na web spočívá hlavně v monitorování komunikace prohlížečů internetových stránek ze servery, která probíhá podle pravidel protokolu HTTP, resp. HTTPs v případě šifrované komunikace. ESET Smart Security má přednastavené hodnoty, které používá velká většina prohlížečů. Konfigurace kontroly HTTP je napříč tomu možná z části Ochrana přístupu na web, položka HTTP, HTTPs. V hlavním okně konfigurace kontroly HTTP protokolu může uživatel tuto kontrolu aktivovat nebo deaktivovat možností Aktivovat kontrolu protokolu HTTP. Také je možné definovat čísla portů, na kterých v systému probíhá HTTP komunikace. Standardně jsou přednastavené hodnoty 80, 8080 a 3128. Kontrola HTTPs může probíhat v několika režimech:

Nepoužívat kontrolu protokolu HTTPs
šifrovaná komunikace nebude kontrolovaná

Používat kontrolu protokolu HTTPs pro vybrané porty
kontrolovaná bude pouze komunikace přes porty definovaná v nastavení Porty používané protokolem HTTPs

Použít kontrolu protokolu HTTPs pro aplikace označené jako prohlížeče a užívající vybrané porty
kontrolovaná bude pouze komunikace aplikací označených jako prohlížeče a používajících porty definované v nastavení Porty používané protokolem HTTPs

 

HTTP, HTTPs