Prohlížeče

Aplikace ESET NOD32 Antivirus obsahuje funkci Prohlížeč, která umožňuje definovat, zda daná aplikace je nebo není prohlížeč. V případě, že aplikaci označíte jako prohlížeč, bude veškerá komunikace této aplikace monitorována bez ohledu na čísla portů, na kterých daná komunikace probíhá.
Funkce Prohlížeč představuje doplněk kontroly protokolu HTTP, která jinak probíhá jen na definovaných portech. Řada internetových služeb však využívá dynamicky se měnící nebo neznámá čísla portů a proto je potřeba mít možnost jejich kontroly bez ohledu na parametry spojení.
Seznam aplikací označených jako prohlížeče je k dispozici přímo z nastavení kontroly protokolu HTTP (viz výše) u možnosti Prohlížeče. Tato volba dále obsahuje položku Aktivní režim, která pro dané aplikace definuje režim jejich kontroly. Aktivní režim nabízí účinnější kontrolu, protože přenášená data kontroluje jako celek. Není-li aktivní režimu použit, je komunikace aplikace monitorována postupně (po dávkách). To snižuje efektivitu kontroly, ale na druhé straně poskytuje vyšší kompatibilitu s aplikací. V případě, že při kontrole nedochází k potížím, doporučujeme používat aktivní režim kontroly.

 

Prohlížeče