Zakázané / vyloučené adresy

Kontrola protokolu HTTP ve svých nastaveních dovoluje definovat seznamy adres, které budou blokované, povolené nebo vyloučené z kontroly.
Při každém seznamu jsou k dispozici tlačítka Přidat, Změnit, OdebratExport, které umožňují pohodlně spravovat a uchovávat seznam definovaných adres. V případě, že se uživatelům požadovaná adresa nachází v seznamu blokovaných adres, nebude přístup na tuto adresu povolen. Pokud je adresa aktivní v seznamu adres vyloučených z filtrování, bude zobrazená bez jakékoliv kontroly na škodlivý kód. Pokud se adresa nachází v seznamu povolených adres, bude na ni (a na další adresy v tomto seznamu) umožněn přístup pokud je aktivní volba Povolit přístup pouze na HTTP adresy zařazené do seznamu povolených adres. V seznam je možné používat speciální znaky * a ?, přičemž znak * nahrazuje libovolný řetězec a znak ? nahrazuje libovolný znak. Opatrnost ze strany uživatele se vyžaduje hlavně možnost vyloučených adres, protože seznam by měl obsahovat pouze důvěryhodné adresy. Stejně tak je potřebné dbát na opatrnost při používání speciálních znaků v tomto seznamu. Aktivací seznamu zabezpečuje volba Seznam je aktivní. Při aplikování adresy ze seznamu je možné nastavit upozornění o této události prostřednictvím volby. Upozornit při aplikovaní adresy ze seznamu..

 

Správa adres