Nastavení kontroly

Nod32 ea config amon Nastavení kontroly

Rezidentní ochrana kontroluje různé typy médií a kontrola je prováděna při různých událostech. Při kontrole jsou používány detekční metody technologie ThreatSense (viz popis v tématu Nastavení skenovacího jádra ThreatSense). Chování kontroly může být jiné u nově vytvořených a u již existujících souborů. U nově vytvořených souborů lze nastavit hlubší úroveň kontroly.

 

Nastavení kontroly