Kontrola médií

Standardně je nastavena kontrola všech typů médií:

Lokální disky lokální pevné disky v počítači
Výměnné disky diskety, USB flash disky
Síťové disky – mapované disky

Doporučujeme zachovat kontrolu všech médií. Nastavení je doporučeno měnit pouze ve zvláštních případech, například pokud při kontrole určitého média dochází k výraznému zpomalení přenosu dat.

 

Kontrola médií