Kontrola při událostech

Standardně jsou soubory kontrolovány při otevírání, spouštění a vytváření a tato nastavení doporučujeme ponechat. Těmito nastaveními je zabezpečena kontrola veškerého dění v počítači.
Nastavení kontroly při přístupu na disketu a vypnutí počítače zabezpečují kontrolu boot sektoru diskety při přístupu na toto médium a boot sektorů pevného disku při vypínání počítače. I když v současné době jsou boot viry již téměř přežitkem, doporučujeme nastavení ponechat aktivní, protože se stále může objevit médium, které je boot virem infikováno.

 

Kontrola při událostech