Pokročilé nastavení

Pro zabezpečení minimálního zatížení systému rezidentní ochranou, nejsou kontrolované soubory, které již byly zkontrolované a nebyly změněné. Soubory jsou opětovně zkontrolované po aktualizaci virových databází. Této vlastnosti odpovídá nastavení Optimalizovaná kontrola. Po vypnutí budou kontrolované všechny soubory při přístupu k nim.

Rezidentní ochrana se standardně spouští při stratu operačního systému a tak je zabezpečená nepřetržitá kontrola. Ve speciálních případech (například při konfliktu s jinou rezidentní ochranou) může být start rezidentní ochrany vypnut volbou Automatický start rezidentní ochrany.

Při zpuštění souboru se standardně nepoužívá rozšířená heuristika, tu je však možné v opodstatněných případech aktivovat volbou Rozšířená heuristika při vykonání souboru. Je potřeba mít na paměti, že může způsobit zpomalení zpuštění programů a chod celého počítače.

 

 

Pokročilá nastavení