Úrovně léčení

Rezidentní ochrana pracuje ve třech režimech léčení:

  • V první úrovni je uživateli při každé infiltraci zobrazeno varovné okno s možností výběru akce. Uživatel tak musí pro detekci infiltrace zvolit požadovanou akci. Tato úroveň je určena spíše pro pokročilé uživatele, kteří vědí, jakou akci mají zvolit při různých typech infiltrace.
  • Střední úroveň automaticky zvolí akci, která se má provést s infikovaným souborem. O detekci a odstranění infikovaného objektu se zobrazí informační zpráva v pravém dolním rohu obrazovky. Automatická akce není provedena u archivů, které kromě infikovaného souboru obsahují i jiné soubory, a u souborů, u nichž aplikace není schopna vyhodnotit automatický postup.
  • Třetí úroveň je „nejagresivnější“: odstraněny jsou všechny infikované objekty. U této úrovně existuje riziko ztráty bezproblémových dat. Tuto úroveň doporučujeme používat pouze ve zvláštních případech.

 

Úrovně léčení