Správa antivirové ochrany a interakce s uživatelem

Při detekci infiltrace jedním z modulů aplikace ESET NOD32 Antivirus je uživatel o této události informován zobrazením upozornění. Aplikace ESET NOD32 Antivirus zobrazuje dva typy virových upozornění:

1. Virová upozornění nevyžadující akci uživatele

Toto upozornění se zobrazí v případě, že aplikace ESET NOD32 Antivirus provede s infiltrací nějakou akci. Slouží k informování uživatele.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction Správa antivirové ochrany a interakce s uživatelem

Soubor

Informace o názvu souboru, který byl detekován jako infiltrace.

Poznámka

Různé antivirové společnosti mohou používat různé názvy pro stejné infiltrace. V případě potřeby je možné podle názvu zjistit podrobnější informace o infiltraci na naší stránce.

Infiltrace

Název infiltrace v názvosloví společnosti ESET.

Info

Podrobné informace o akci, která byla s infiltrací provedena.

Zavřít

Tlačítko “x” umožňuje zavřít upozornění před uplynutím doby zobrazení.

Zobrazit nastavení

Tlačítko “v” umožňuje rychle deaktivovat zobrazování upozornění a nastavit způsob zobrazování upozornění.

 

2. Virová upozornění vyžadující akci uživatele

Podle nastavení způsobu léčení si aplikace ESET NOD32 Antivirus může při detekci podezřelého souboru vyžádat akci uživatele.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Správa antivirové ochrany a interakce s uživatelem

Soubor

Informace o názvu souboru, který byl detekován jako infiltrace.

Infiltrace

Název infiltrace v názvosloví společnosti ESET.

Info

Informace o infikovaném souboru.

Uložit do karantény

Zaškrtnete-li toto políčko, soubor se bezpečně uloží do karantény.

Poznámka

Soubor se uloží do karantény bez ohledu na to, jakou akci vyberete.

Zaslat k analýze

Zaškrtnete-li toto políčko, soubor bude zaslán k analýze do virových laboratoří společnosti ESET.

Vyloučit z detekce

Při označení tohoto políčka bude infiltrace na daném souboru vyloučená z detekce a soubor bude zařazen do seznamu vyloučených souborů. Je důležité si uvědomit, že při tomto typu vyloučení je na souboru vyloučena pouze konkrétní infiltrace, soubor není vyloučen jako celek. Kdyby proto došlo k infikování takto vyloučeného souboru jinou infiltrací, bude antivirovým modulem řádně detekována. Tento typ vyloučení je možné použít pouze pro určitě typy infiltrací.

Léčit

Akce se zobrazí, pokud je detekován infikovaný soubor, který lze léčit. Akce se také zobrazuje při neléčitelných infiltracích v případě, že infiltrace zanechala záznam v registrech systému Windows. Při výběru této akce bude soubor smazán a záznam odstraněn.

Smazat

Tato akce smaže detekovaný soubor. Akce se nezobrazí v případě, že je možné detekovaný soubor léčit.

Varování

Výběrem této možnosti vystavujete svůj počítač riziku infikování! Možnost ponechat vyberte pouze v případě, jste-li přesvědčeni, že soubor je neškodný. V takovém případě vám doporučujeme kontaktovat technickou podporu, kde se dozvíte bližší informace o podezřelém souboru.

Ponechat

Vyberete-li tuto akci, infiltrace bude ponechána v nezměněném stavu.

 

 

 

 

Zobrazit nastavení

Klepnutím na tlačítko “v” zobrazíte další možnosti.

 

 

 

Varování

Je-li vypnuto zobrazování výstražného okna, nebude u souborů, které by za standardních okolností vyžadovaly výběr akce, provedena žádná akce!

Zobrazit Výstražné okno

Pomocí této možnosti lze zapnout nebo vypnout zobrazování výstražného okna.

 

 

 

 

 

Správa antivirové ochrany a interakce s uživatelem