HTTP Proxy – nastavení aktualizace

Nod32 ea config update connection HTTP Proxy   nastavení aktualizace

Údaje v této části by měli být vyplněny v případě, že se uživatel připojuje k Internetu prostřednictvím proxy serveru.
Pokud po čase dojde ke změnám v nastavení proxy serveru (například v důsledku změny zprostředkovatele připojení k Internetu- ISP), je potřeba v této části zadat aktuální hodnoty. Jinak by se mohlo stát, že se program nebude moci připojit k aktualizačním serverům.

Použít globální nastavení proxy serveru

Použije se nastavení proxy serveru zadané v globálním nastavení

Nepoužívat proxy server

Při spojení nebude použit žádný proxy server.

Spojení pomocí proxy serveru

Tato volba by měla být aktivní v případě, že se uživatel připojuje k Internetu pomocí proxy serveru.

Proxy server, Port
Adresa a port používaného proxy serveru.

Přihlašovací jméno, Přihlašovací heslo
Autorizační údaje pro proxy server. Vyplňují se v případě, že je vyžaduje proxy server.

HTTP Proxy – nastavení aktualizace