Nastavení přístupu do LAN

Nod32 ea config update lan Nastavení přístupu do LAN

Při aktualizaci z místního serveru, na kterém je spuštěn systém NT, se k vytvoření připojení vyžaduje autorizace. V případě, že místní systémový účet nemá definována práva pro přístup do adresáře s mirrorem (místní kopií aktualizačních souborů), je potřeba zadat jiný účet, který bude aplikace používat pro přístup k serveru.

Systémový účet

Aplikace se bude autorizovat pomocí systémového účtu. Za běžných okolností by se měla autorizace uskutečnit. Pokud se autorizace nezdaří, doporučujeme nastavit účet konkrétního uživatele.

Aktuálně přihlášený uživatel

Aplikace se bude autorizovat pomocí účtu aktuálně přihlášeného uživatele. Nevýhodou je v tomto případě nemožnost připojení na server a následné aktualizace, pokud k počítači není přihlášen žádný uživatel.

Specifikovaný uživatel

Aplikace se bude autorizovat pomocí účtu specifikovaného uživatele. Tato možnost je doporučena v případě, že se nezdaří připojení pomocí místního systémového účtu. Je však potřeba zajistit, aby specifikovaný účet měl práva pro přístup do adresáře s mirrorem na serveru. V opačném případě se spojení nepodaří navázat a aktualizace se nestáhne.

Po ukončení aktualizace zrušit připojení k serveru

Pokud po vytvoření připojení a stáhnutí aktualizace zůstává připojení aktivní, doporučujeme tuto možnost zapnout.

Nastavení přístupu do LAN