Kryptovaná SSL komunikace

Nod32 dialog epfw new certificate Kryptovaná SSL komunikace

 

Když je PC nastavené na kontrolu protokolu SSL, může se při pokusu o šifrovanou komunikaci zobrazit výstražné okno s možností výběru akce, která se má s daným certifikátem provést. V okně se nachází jméno aplikace, která vyvolala komunikaci a jméno certifikátu, který je při komunikací použit. Certifikát je považován za nedůvěryhodný, když se certifikát nebo jeho vydavatel nenachází v systémovém úložišti certifikátů. Certifikát může být označen:

Ano – certifikát bude jednorázově označen za důvěryhodný – při další kontrole tohoto certifikátu se znovu zobrazí výstražné okno.

Ano vždy - certifikát bude označen za důvěryhodný a bude přidán do seznamu důvěryhodných certifikátů – pro tento certifikát se už okno nebude zobrazovat

Ne - certifikát bude jednorázově označen za nedůvěryhodný – při další kontrole tohoto certifikátu se znovu zobrazí výstražné okno..

Vyloučení - certifikát bude přidán do seznamu vyloučených certifikátů – kontrola přenášených dat přes tento šifrovaný kanál se neprovádí.

 

Kryptovaná SSL komunikace