Kontrola počítače – nastavení

Nod32 ea config scan Kontrola počítače   nastavení

V této části můžete určit parametry ruční kontroly počítače.

Aktivní profil

Určuje název profilu, jehož nastavení se použijí při kontrole počítače. Nový profil lze vytvořit po klepnutí na tlačítko Profily…

Kontrolovat alternativní datové proudy

Alternativní datové proudy (ADS) používané systémem NTFS jsou asociace k souborům a adresářům. Proudy ADS nejsou běžným způsobem viditelné. Hodně virů je proto využívá pro své maskování před případným odhalením.

Kontroly na pozadí vykonávat s nízkou prioritou

Každá kontrola počítače využívá nezanedbatelný výkon procesoru. Pokud právě pracujete s programy náročnými na výkon procesoru, můžete kontrole jejím přesunutím na pozadí přiřadit nižší prioritu a tím získat více výkonu pro jiné aplikace. Nastavením této možnosti zajistíte i snížení priority kontroly v případě plánované kontroly s profilem, ve kterém bude tato volba použitá.

Zapisovat všechny objekty do protokolu
Do protokolu o kontrole budou zapsány informace o všech kontrolovaných objektech.

Zachovat časy přístupu k souborům
Při kontrole souborů nebude změněn čas přístupu, ale bude ponechán původní (vhodné při použití zálohovacích systémů).

Rolování výpisu protokolu o kontrole

Umožňuje zapnutí či vypnutí rolování výpisu o kontrole. Pokud je rolování zapnuté, v přímé úměře s počtem kontrolovaných souborů narůstá i velikost protokolu o kontrole.

Nastavení parametrů skenovacího jádra ThreatSense

Detailnější nastavení kontroly, např. typy souborů, které si přejete kontrolovat, metody detekce a další. Po klepnutí na tlačítko Nastavit… se otevře okno s podrobným nastavením virového skeneru.

Nastavení cílů kontroly počítače
Po klepnutí na tlačítko Nastavit… se zobrazí dialog, ve kterém lze zvolit adresáře a soubory, které chcete kontrolovat.

 

Kontrola počítače – nastavení