Nastavení kontroly počítače

Nod32 ea config scanner scan Nastavení kontroly počítače

Kontrolovat alternativní datové proudy

Alternativní datové proudy (ADS) používané systémem NTFS jsou asociace k souborům a adresářům. Proudy ADS nejsou běžným způsobem viditelné. Hodně virů je proto využívá pro své maskování před případným odhalením.

Kontroly na pozadí vykonávat s nízkou prioritou

Každá kontrola počítače využívá nezanedbatelný výkon procesoru. Pokud právě pracujete s programy náročnými na výkon procesoru, můžete kontrole jejím přesunutím na pozadí přiřadit nižší prioritu a tím získat více výkonu pro jiné aplikace.

Zapisovat všechny objekty do protokolu

Pokud je zapnuta tato možnost, budou do protokolu zapsány všechny soubory, včetně těch, které nebyly označeny jako infikované.

Rolování výpisu protokolu o kontrole

Umožňuje zapnutí či vypnutí rolování výpisu o kontrole. Pokud je rolování zapnuté, v přímé úměře s počtem kontrolovaných souborů narůstá i velikost protokolu o kontrole.

 

Zobrazit informace o ukončení kontroly v samostatném okně
Po ukončení kontroly budou zobrazeny souhrnné informace v samostatném okně.

 

Nastavení kontroly počítače