Léčení

Nod32 ea config clean Léčení

Nastavení chování skeneru při léčení detekované infiltrace

Neléčit

Infikované soubory nebudou automaticky léčeny. Uživateli se při detekci zobrazí varovné okno s možností výběru akce, která má být provedena.

Upozornění

Při detekci infiltrace v archivním souboru bude při standardním a přísném léčení smazán celý soubor. Při standardním léčení bude archivní soubor smazán pouze tehdy, pokud obsahuje pouze soubor s infiltrací. Při přísném léčení bude soubor smazán i v případě, že obsahuje další, korektní soubory.

Standardní úroveň

Program se pokusí infikované soubory automaticky léčit nebo smazat. Pokud program neumí vybrat správnou akci, zobrazí se varovné okno s možností výběru akce. Možnost výběru akce se zobrazí i v případě, že se předvolenou akci nepodaří provést.

Přísné léčení

Program vyléčí nebo smaže všechny infikované soubory. Výjimkou jsou systémové soubory – pokud tyto soubory nelze léčit, je nabídnuta akce, která má být provedena.

 

 

 

 

 

Léčení