Omezení

Nod32 ea config limit Omezení

Omezení, určující hranice velikostí objektů a archívů, které se budou testovat na přítomnost virů:

Maximální velikost objektů (v bytech)
Do uvedeného okénka má uživatel možnost definovat maximální hodnotu velikosti objektu. Daný modul antiviru bude kontrolovat pouze objekty s menší velikostí, než je definovaná hodnota. Antivir standardně používá výrobcem předvolené hodnoty, které v mnohých případech není potřebné modifikovat. Tyto hodnoty doporučujeme modifikovat jen pokročilými uživateli, kteří chtějí velké objekty vyloučit z kontroly.

Maximální čas kontroly objektu (v sekundách)
Definuje maximálně povolený čas pro kontrolu objektů. Pokud si uživatel definuje určitou hodnotu, tak antivir při kontrole objektu po překročení této hodnoty ukončí probíhající kontrolu bez ohledu na kompletnost kontroly. Nastavení se týká kontroly archívů.

Úroveň vnoření archívů
Specifikuje maximální úroveň vnoření do archívu při kontrole antivirem. Antivir standardně používá výrobcem předvolenou hodnotu 10, kterou v mnohých případech není potřebné modifikovat. Pokud z tohoto důvodu dojde k předčasnému ukončení kontroly archívu, archív zůstane nezkontrolovaný.

Maximální velikost souboru v archívu (v bytech)
Specifikuje maximální velikost rozbaleného souboru v archivu, který se má kontrolovat. Pokud z tohoto důvodu dojde k předčasnému ukončení kontroly archívu, archív zůstane nezkontrolovaný.

 

Omezení