Ostatní

Nod32 ea config system Ostatní

Zapisovat všechny objekty do protokolu

Pokud je zapnuta tato možnost, budou do protokolu zapsány všechny soubory, včetně těch, které nebyly označeny jako infikované.

Ostatní