Přípony

Nod32 ea config extension Přípony

Nastavení přípon, které se budou kontrolovat. Přípona označuje druh dat, která jsou v souboru obsažena.

Kontrolovat všechny soubory

Při zaškrtnutí této možnosti budou kontrolovány všechny soubory, při nezaškrtnutí budou kontrolovány standardní přípony (typy souborů, ve kterých je výskyt škodlivého kódu nejčastější).

Přípona

Zadáním přípony dojde k aktivaci tlačítka Přidat a po klepnutí na něj je přípona přidána do seznamu. Označením přípony v seznamu a klepnutím na tlačítko Odstranit smažete příponu ze seznamu.

Nekontrolovat soubory bez přípon

Soubory, které nemají žádnou příponu, nebudou kontrolovány.

Standardní

Nastavení kontroly standardních přípon

Přípony