Ochrana poštovních klientů

Nod32 ea config mail Ochrana poštovních klientů

Nastavení kontroly elektronické pošty

Povolit ochranu elektronické pošty

zapnutí/vypnutí ochrany e-mailové komunikace

Nastavení parametrů skenovacího jádra ThreatSense

detailnější nastavení kontroly, např. typy souborů, které si přejete kontrolovat, metody detekce a další. Po klepnutí na tlačítko Nastavit… se otevře okno s podrobným nastavením virového skeneru.

 

Program umožňuje do kontrolovaných zpráv přidávat podpis s informacemi o výsledku kontroly. Na tyto podpisy samozřejmě nelze zcela spoléhat, protože nemusí být zahrnuty do problematických zpráv HTML a také je mohou zfalšovat viry. Přidávání podpisu je možné nastavit zvlášť pro přijaté a přečtené zprávy a zvlášť pro odesílané zprávy. K dispozici jsou následující nastavení:

 

Nepřidávat do zpráv

Program nebude přidávat podpisy do žádných kontrolovaných zpráv.

Přidávat do všech testovaných zpráv

Program bude přidávat podpisy do všech kontrolovaných zpráv.

Přidávat pouze do infikovaných zpráv

Program bude přidávat podpisy pouze do infikovaných zpráv.

Přidávat do předmětu…

Umožňuje přidat do předmětu infikovaných zpráv řetězec zadaný v nastavení Šablona přidávaná do předmětu infikovaných zpráv. Tato funkce se dá využít pro jednoduché filtrování infikovaných zpráv podle předmětu, pokud to umožňuje poštovní klient.

 

 

Ochrana poštovních klientů