Kompatibilita

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Kompatibilita

Standardní nastavení skeneru POP3 je režim maximální efektivity, což znamená, že všechny funkce jsou povoleny. Pokud se po instalaci antivirového systému vyskytnou problémy v komunikaci s poštovním klientem, je možné změnit nastavení kompatibility posuvníkem blíže k hodnotě maximální kompatibility. Režim zvýšené kompatibility znamená, že některé funkce skeneru nebudou k dispozici.

Maximální kompatibilita

V tomto režimu skener pouze upozorňuje na přítomnost virů, ale nijak do nich nezasahuje, což znamená, že do nich nezapisuje informace o výsledku kontroly ani neodstraňuje infikované přílohy.

Střední úroveň

Tento režim poskytuje plnou funkčnost, ale může mít nižší efektivitu z důvodu kompatibility.

Maximální efektivnost

Jde o standardní nastavení, které umožňuje bezproblémovou práci téměř se všemi e-mailovými klienty. Je-li zjištěn virus, skener ho zablokuje a zobrazí okno s možnými akcemi, jako je jeho odstranění nebo přejmenování přílohy.

Kompatibilita