HTTP, HTTPs

Nastavení kontroly komunikace protokolem HTTP, HTTPS

Nod32 ea config epfw scan http HTTP, HTTPs

Aktivovat kontrolu protokolu HTTP

Zapnutí sledování výskytu škodlivého softwaru při komunikaci protokolem HTTP.

Porty využívané protokolem HTTP

Nastavení portů pro komunikaci protokolem HTTP; jsou předem vybrány standardní porty (čísla portů se oddělují čárkou).

 

ESET Smart Security podporuje kontrolu šifrované komunikace HTTPs. Při této komunikaci jsou přenášené údaje mezi serverem a klientem šifrované. Komunikace je šifrovaná pomocí SSL (Secure Socket Layer), nebo TLS (Transport Layer Security).

Režim filtrování HTTPs

Nepoužívat kontrolu protokolu HTTPs
šifrovaná komunikace nebude kontrolovaná

Používat kontrolu protokolu HTTPs pro vybrané porty
kontrolovaná bude pouze komunikace přes porty definovaná v nastavení Porty používané protokolem HTTPs

Použít kontrolu protokolu HTTPs pro aplikace označené jako prohlížeče a používající vybrané porty
kontrolovaná bude pouze komunikace aplikací označených jako prohlížeče a používající porty definované v nastavení Porty používané protokolem HTTPs

Porty používané protokolem HTTPs
nastavení portů šifrované poštovní komunikace, předvolený je standardný port

 

HTTP, HTTPs