Prohlížeče

Nod32 ea config epfw browsers Prohlížeče

Zabezpečení při prohlížení webových stránek je vzhledem k velkému množství škodlivých programů důležitou součástí ochrany osobního počítače. Kvůli chybám prohlížečů a různým klamným odkazům může dojít k zavedení škodlivého kódu do počítače bez vědomí uživatele. Proto aplikace ESET NOD32 Antivirus věnuje pozornost internetovým prohlížečům. Každou aplikaci, která má přístup k síti, lze označit jako internetový prohlížeč. Zaškrtávací políčko má tři stavy:

Nezaškrtnuté - komunikace této aplikace se sítí je filtrována pouze podle portů.
Zaškrtnuté zaškrtávací značkou - komunikace této aplikace se sítí je filtrována vždy (i v případě nastavení jiného portu).
Zaškrtnuté křížkem - komunikace této aplikace se sítí není filtrována.

 

Prohlížeče