Správa HTTP adres

Nod32 ea config epfw scan http excludelist Správa HTTP adres

 

Správa HTTP adres

V této sekci je možné definovat seznamy adres, které budou blokované, povolené nebo vyloučené z kontroly – tomu odpovídají i tři seznamy, které jsou standardně k dispozici.

V sekci Seznamy je možné definovat vlastní seznamy.

 

Povolit přístup jenom na HTTP adresy zařazené do seznamů povolených adres.
Když je tato volba aktivní, je umožněn přístup na adresy nacházející se v seznamu povolených adres, ostatní adresy jsou blokované..

Seznam je aktivní

Aktivováním této volny zabezpečíme, že na adresy z daného seznamu se aplikuje princip vyloučení, povolení nebo zákazu (v závislosti na typu seznamu).

Upozornit při aplikování adresy ze seznamu

Když je tato volba aktivní a uživatel navštíví stránku přidanou do aktivního seznamu, bude o této události informován výstražným okénkem.

 

Přidat/Přidat ze souboru

Umožňuje přidat adresu buď manuálně (přidat) nebo z jednoduchého textového souboru (Ze souboru). Přidání ze souboru má význam hlavně tehdy, když chceme přidat větší množství adres najednou a máme je k dispozici v textovém souboru.

 

Změnit

Umožňuje manuálně změnit adresu – například přidat masku (znaky ´*´ a ´?´).

 

Odebrat/Odebrat vše

Pomocí tohoto tlačítka můžeme odebrat ze seznamu jednu nebo všechny adresy najednou.

 

Export

Tato volba umožňuje uložit adresy z daného seznamu do jednoduchého textového souboru.

 

V seznamech je možné používat speciální znaky * a ?( znak * nahrazuje libovolný řetězec a znak ? nahrazuje libovolný znak). Opatrnost vyžaduje hlavně možnost vyloučených adres, seznam by měl obsahovat pouze důvěryhodné adresy. Stejnou pozornost je potřeba věnovat i při používání speciálních znaků v tomto seznamu.

Správa HTTP adres