Seznamy HTTP adres/masek

Kontrola protokolu HTTP ve svých nastaveních dovoluje definovat seznamy adres, které budou blokované, povolené, nebo vyloučené z kontroly.

K dispozici jsou 3 typy seznamů:

  • Seznam adres vyloučených z filtrováníadresy v tomto seznamu budou zobrazeny bez jakékoliv kontroly na škodlivý kód
  • Seznam blokovaných adres - na adresy v tomto seznamu nebude povolen přístup
  • Seznam povolených adres – pokud je aktivní volba Povolit přístup pouze na HTTP adresy zařazené do seznamů povolených adres, bude umožněn přístup pouze na adresy v tomto seznamu

Seznamy je možné vytvářet a mazat pomocí tlačítek Přidat a Odstranit.

Seznam HTTP adres/masek