Vytvoření nového seznamu

 

Kontrola protokolu HTTP ve svých nastaveních dovoluje definovat seznamy adres, které budou blokované, povolené, nebo vyloučené z kontroly.

Typ seznamu adres

 

K dispozici jsou 3 typy seznamů:

  • Seznam adres vyloučených z filtrováníadresy v tomto seznamu budou zobrazeny bez jakékoli kontroly na škodlivý kód
  • Seznam blokovaných adres - na adresy v tomto seznamu nebude povolen přístup
  • Seznam povolených adres – pokud je aktivní volba Povolit přístup pouze na HTTP adresy zařazené do seznamů povolených adres, bude umožněn přístup pouze na adresy v tomto seznamu

Jméno seznamu

Název nového seznamu.

 

Popis seznamu

Zde je možné si poznačit další detailní informace k nově vytvářenému seznamu.

 

Vytvoření nového seznamu