Rezidentní ochrana souborového systému

Nod32 ea config amon Rezidentní ochrana souborů a sektorů

Povolit rezidentní ochranu souborového systému

zapnutí/vypnutí ochrany souborového systému

Nastavení parametrů skenovacího jádra ThreatSense

Podrobnější nastavení kontroly, např. typy souborů, které si přejete kontrolovat, metody detekce a další. Po klepnutí na tlačítko Nastavit… se otevře okno s podrobnými nastaveními virového skeneru.

Doplňující parametry ThreatSense pro právě vytvořené a modifikované soubory

Následující nastavení se z důvodu velké náročnosti na výkon procesoru uplatňují pouze u nově vytvořených a modifikovaných souborů:

Runtime archivy

Zapne / vypne kontrolu vnitřně komprimovaných spustitelných souborů.

Samorozbalovací archivy

Zapne / vypne kontrolu samorozbalovacích archivů typu self-extracting archives (SFX).

Rozšířená heuristika

Zapne / vypne kontrolu rozšířenou heuristikou, která je silným nástrojem pro detekci nově vytvořených hrozeb ještě před aktualizací virové databáze.

Vykonávat kontrolu těchto médií

V této části můžete specifikovat média, která budou kontrolována na přítomnost virů:

Lokální disky

Kontrola lokálních pevných disků

Výměnná média

Kontrola výměnných médií

Síťové disky

Mapované disky počítače

Vykonávat kontrolu při těchto událostech

V této části můžete specifikovat akce, při kterých bude vykonávána kontrola:

Otevření souboru

Zapne / vypne kontrolu souborů při přístupu a otevírání.

Vytvoření souboru

Zapne / vypne kontrolu vytvářených souborů.

Spuštění souboru

Zapne / vypne kontrolu souborů při jejich spouštění.

Přístup na disketu

Zapne / vypne kontrolu boot sektoru diskety při přístupu na disketu.

Vypnutí počítače

Zapne / vypne kontrolu boot sektoru pevného disku při vypínání počítače.

Pokročilá nastavení

Optimalizovaná kontrola

Zvyšuje rychlost skenování souborů. Soubory se po kontrole již znovu netestují až do nejbližší aktualizace, resp. dokud se nezmění jejich obsah.

Automatický start rezidentní ochrany

Zajišťuje automatické spuštění rezidentní ochrany při každém spuštění počítače.

Rezidentní ochrana souborů a sektorů