Rozšířené nastavení

 

Nod32 ea config advanced amon Rozšířené nastavení

Doplňující parametry ThreatSense pro vytvářené a modifikované soubory

Následující nastavení se z důvodu velké náročnosti na výkon procesoru uplatňují pouze na nově vytvářených a modifikovaných souborech:

Runtime archívy

Zapne / vypne kontrolu vnitřně komprimovaných spustitelných souborů.

Samorozbalovací archívy

Zapne / vypne kontrolu samorozbalovacích archívů typu self-extracting archives (SFX)

Rozšířená heuristika

Zapne / vypne kontrolu rozšířenou heuristikou, která je silným nástrojem k detekci nově vytvořených hrozeb ještě před aktualizací virové databáze

Standardní nastavení archívů

Při kontrole archívů bude použité standardní nastavení definované výrobcem.

Úroveň vnoření archívů

Nastavení maximální hloubky vnoření se do archívů.

Maximální velikost souboru

Nastavení maximální velikosti archívu, do které má být vykonávaná kontrola.

Pokročilé nastavení

Rozšířená heuristika při vykonání souboru

Při spuštění souboru se standardně nepoužívá rozšířená heuristika, tuto volbu je však možné v opodstatněných případech aktivovat. Je třeba mít na paměti, že může způsobit zpomalení spuštění programů a chod celého počítače.

Rozšířená heuristika při vykonání souboru z výměnného média
Při spuštění spustitelného souboru z výměnného média bude vykonaná kontrola souboru s použitím rozšířené heuristiky.

Výměnné média

Blokovat výměnné média
Zapne / vypne blokování všech výměnných médií připojených k počítači. Pokud je třeba, aby při blokovaní výměnných medií bylo některé médium dostupné, je pro něj možné vytvořit výjimku v dialogu zobrazeném po kliknutí na tlačítko Výjimky….

 

Rozšířené nastavení