Nastavení blokování výměnných médií

Rozšíření využití vyměnitelných médií sebou přináší hrozbu přenosu škodlivého kódu pomocí těchto médií a představuje reálné riziko ohrožení a bezpečnosti počítačového systému. Z tohoto důvodu je možné zvýšit úroveň ochrany, nebo aktivovat blokování vyměnitelných médií.

Nod32 ea usb devices amon Nastavení blokování výměnných médií 

V hlavním okně můžou být označeny výměnné jednotky, pro které chceme zvýšit úroveň ochrany.

Pro zvolené média můžou být nastavené tyto možnosti:

  • Blokovat výměnné média - aktivováním této volby zapneme funkci blokování výměnných médií. Seznam blokovaných jednotek v horní části dialogu je možné modifikovat jen tehdy, kdy je tento přepínač aktivní.
  • Zapnout rozšířenou heuristiku pro výměnné média při spouštění souborů – pokud je přepínač aktivní, při spouštění obsahu médii jsou soubory zkontrolované i pomocí rozšířené heuristiky.

 

Nastavení blokování výměnných médií