Výjimky

Nod32 ea config exclude Výjimky

Výjimky umožňují nastavení souborů a adresářů, které se nemají kontrolovat. Za běžných okolností nedoporučujeme tuto možnost používat.

Cesta - cesta k souboru s výjimkou nebo k adresáři,

Infiltrace – když je u vyloučeného souboru uveden i název infiltrace, znamená to, že na souboru je vyloučená pouze daná infiltrace, soubor není vyloučen jako celek. Kdyby proto došlo k infikování takto vyloučeného souboru jinou infiltrací, bude antivirovým modulem řádně detekována. Tento typ vyloučení je možné použít pouze pro určitě typy infiltrací a je možné ho zadat buď z výstražného okna informujícího o zachycení infiltrace (volbou Vyloučit z detekce ve skrytých nastaveních ve spodní části okna), případně prostřednictvím volby Obnovit a vyloučit z kontroly z kontextového menu po kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor v karanténě.

Přidat… přidání objektu mezi výjimky,

Upravit… úprava existující výjimky,
Odstranit odstranění výjimky,
Standardní – zruší všechny výjimky.

Postup vyloučení objektu z kontroly rezidentním modulem:

  • Klepněte na položku Přidat….
  • Zadejte cestu k požadovanému objektu nebo najděte požadovaný soubor a adresář.

 

Výjimky