Uživatelské rozhraní

Nastavení prostředí nabízí možnosti přizpůsobení grafického prostředí vašim potřebám.

Nod32 ea config environment Uživatelské rozhraní

Prvky uživatelského rozhraní

Rozšířený režim

Zapíná nebo vypíná rozšířený režim. Rozšířený režim je vhodný pro pokročilé uživatele. Zpřístupňuje další nástroje pro práci s programem, vyžaduje však větší zásahy uživatele.

Grafické rozhraní

Zapíná nebo vypíná grafické rozhraní programu.

Zobrazit úvodní obrázek při startu

Umožňuje vypnout úvodní obrázek (logo) zobrazovaný při spouštění programu.

Zobrazit nabídku v jednoduchém režimu
Zapnutí nebo vypnutí zobrazení nabídky na horním panelu programu v jednoduchém režimu zobrazení.

Zobrazit nabídku v rozšířeném režimu
Zapnutí nebo vypnutí zobrazení nabídky na horním panelu programu v rozšířeném režimu zobrazení.

Používat standardní nabídku

Výběr zobrazení programové nabídky

Zobrazit názvy tlačítek

Umožňuje na tlačítkách kromě ikony zobrazit i popis jejich funkce.

Zvýraznit aktivní ovládací prvek

Označené položky v nabídce programu budou zvýrazněny (orámovány).

Efekty

Používat animované ovládací prvky

Zapíná nebo vypíná použití animovaných prvků a nastavuje rychlost animace.

Používat animované ikony pro průběh zpracování

Během provádění určité činnosti budou v okně některé ikony animované.

Používat zvuková znamení

Umožňuje použití zvukové signalizace v případě nalezení viru.

Uživatelské rozhraní