Skrytá oznamovací okna

Nod32 ea config hidden message Skrytá oznamovací okna

Seznam oznamovacích oken, při kterých uživatel zvolil volbu Nezobrazovat víc tuto zprávu. V oznamovacích oknech je potřebný zásah uživatele, akce která se má automaticky vykonávat je zobrazená ve sloupci Potvrzení.

Zobrazit
Zobrazení okna, které se nezobrazuje a je pro něj nastavená automatická volba.

Odstranit
Vyřazení ze seznamu. Vyřazením se zabezpečí opětovné zobrazování oznamovacího okna.

 

Skrytá oznamovací okna