Upozornění a události

Zobrazování upozornění na virové infiltrace i jiná systémová hlášení (např. o úspěšné aktualizaci) se dají přizpůsobit požadavkům uživatele. Nastavit lze délku trvání a také průhlednost bubliny s upozorněním (pouze v systémech, které to podporují).

Nod32 ea config alert Upozornění a události

Zobrazit výstražná upozornění

Zapne / vypne zobrazování výstražných upozornění při detekování viru.

Informační okna zavírat automaticky

Umožňuje automatické zavírání oken po uplynutí určitého časového intervalu.

Zobrazit upozornění na pracovní ploše

Umožňuje detailní nastavení zobrazování oken na pracovní ploše. Po klepnutí na tlačítko Nastavit upozornění… se otevře dialogové okno s možností nastavení délky zobrazení upozornění a také průhlednosti oken.

Zobrazit bublinové tipy na panelu úloh

Umožňuje nastavit upozornění ve formě bublin, které se zobrazují u hodin v pravém dolním rohu obrazovky, a také délku jejich trvání. Takovým typickým upozorněním je upozornění na aktualizaci na novější verzi virové databáze.

Zobrazit pouze upozornění vyžadující zásah uživatele

Zapne / vypne zobrazování pouze těch informací, které vyžadují odpověď uživatele.

Ve víceuživatelském prostředí zasílat systémová hlášení uživateli

Specifikuje uživatele, na jehož ploše se budou zobrazovat hlášení v případě systémů umožňujících současné přihlášení více uživatelů.

Upozornění a události