Rozšířené nastavení

Nod32 config advanced alert Rozšířené nastavení

Zobrazovat pouze upozornění vyžadující interakci uživatele
Zapne / vypne zobrazování pouze těch informací, které vyžadují odpověď uživatele

Při aplikacích zobrazených na celou obrazovku (full screen) zobrazovat pouze upozornění vyžadující interakci uživatele
Při aplikacích / hrách zobrazených na celou obrazovku zapne / vypne zobrazování pouze těch informací, které vyžadují odpověď uživatele.

Zobrazovat události od úrovně:

  • Kritické chyby – zobrazeny budou jen kritické chyby (nespuštění Antivirové ochrany, Personálního firewallu, …)

  • Chyby – zobrazeny budou chyby typu „Chyba při stahovaní souboru aktualizace“ a kritické chyby

  • Varování – zobrazeny budou varovné zprávy, chyby a kritické chyby

  • Informační záznamy – zobrazeny budou informační zprávy například o úspěšné aktualizaci a všechny výše uvedené záznamy

  • Diagnostické záznamy – zobrazeny budou informace důležité pro ladění programu a všechny výše uvedené záznamy

Ve víceuživatelském prostředí posílat systémové oznámení uživateli
Specifikuje, na ploše kterého uživatele se budou oznámení zobrazovat v případě systémů umožňujících současné přihlášení vícero uživatelů.

Rozšířené nastavení