Dotaz nebo popis problému

Nod32 ea support request Dotaz nebo popis problému

Prvním krokem v procesu kontaktování technické podpory prostřednictvím formuláře je vyplnění údajů o zákazníkovi a popis daného problému z pohledu zákazníka. V horní části okna uživatel vyplní položky Křestní jméno, Příjmení a Kontaktní e-mail. Tyto údaje slouží k identifikaci zákazníka a jeho kontaktování pracovníkem technické podpory. Pro ověření správnosti zadání e-mailové adresy je vyžadováno její opakované zadání. Pomocí možnosti Typ problému uživatel zvolí oblast, které se daný problém týká (např. antivirus, apod.). Následuje možnost Předmět zprávy, který by měl stručně vystihovat problém. Dolní část tvoří textové pole Dotaz nebo popis problému, které slouží k zadání podrobného popisu problému nebo k zadání dotazu pro oddělení technické podpory. Klepnutím na tlačítko Další přejdete na další krok.

 

Dotaz nebo popis problému