Nastavení – jednoduchý režim

Nod32 ea page simple settings Nastavení   jednoduchý režim

V části Nastavení v jednoduchém režimu jsou dostupné následující možnosti:

Nastavit jméno a heslo
Otevře dialogové okno pro nastavení přihlašovacích údajů pro aktualizaci.

Změnit režim ochrany počítače v síti
Zobrazení dialogového okna s možností nastavení dostupnosti počítače v síti.

Dočasně vypnout antivirovou a antispywarovou ochranu
Povolí vypnutí rezidentní antivirové ochrany přístupu na web i ochranu elektronické pošty. Nedoporučujeme, aby toto nastavení bylo aktivováno, pokud pro to není pádný důvod.

Aktivovat rozšířený režim Umožní přepnutí do rozšířeného režimu, v němž jsou přístupná další nastavení a pokročilé funkce programu.

 

Nastavení – jednoduchý režim