Nastavení proxy serveru

Nod32 ea proxy server Nastavení proxy serveru

V prostředí, ve kterém je používána rozsáhlejší místní síť, je většinou připojení k Internetu zajišťováno pomocí tzv. proxy serveru. V takovém případě musí být nastavení proxy serveru správně zadáno, aby mohlo probíhat stahování aktualizací.

Používat proxy server

Zapíná / vypíná používání proxy serveru.

Proxy server

Specifikuje název / adresu IP proxy serveru.

Port

Specifikuje port, přes který probíhá připojení na proxy server.

Proxy server vyžaduje autorizaci

V případě, že proxy server vyžaduje autorizaci, musí být tato možnost zapnuta a musí být zadáno správné jméno a heslo pro přístup.

Jméno – Specifikuje jméno pro přístup na proxy server.
Heslo – Specifikuje heslo pro přístup na proxy server.

Vyhledat proxy server

Umožňuje automatickou detekci nastavení proxy serveru.

Nastavení proxy serveru