Nastavení – rozšířený režim

Nod32 ea page advanced settings Nastavení   rozšířený režim

Nastavení aplikace ESET NOD32 Antivirus umožňuje měnit úroveň zabezpečení jednotlivých složek ochrany počítače a sítě.

V hlavním okně je k dispozici možnost antivirová a antispywarová ochrana, po klepnutí na položku můžete nastavit chování modulu.

Možnost Nastavit jméno a heslo pro aktualizaci umožňuje rychlý přístup ke změně přihlašovacího jména a hesla používaného pro přístup k aktualizačním serverům společnosti ESET.

Možnost Nastavit proxy server slouží ke konfiguraci serveru proxy, který se používá pro připojení k Internetu.

Možnost Import a export nastavení slouží k rychlému načtení (změně) nastavení pomocí konfiguračního souboru XML nebo uložení současného nastavení do konfiguračního souboru.

Možnost Zobrazit celý strom pokročilého nastavení umožňuje vstup do okna s podrobným nastavením celého programu.

Nod32 ea page settings antivirus Nastavení   rozšířený režim

Nastavení antivirové ochrany umožňuje vypnutí, zapnutí nebo nastavení:

  • rezidentní ochrany souborového systému;
    klepnutím na možnost Nastavit výjimky otevřete dialog nastavení výjimek, abyste mohli nastavit soubory, které rezidentní ochrana nemá kontrolovat,

  • ochrany elektronické pošty,

  • ochrany přístupu na web.

Možností Vypnout/Zapnout se aktivuje nebo deaktivuje příslušná ochrana. Klepnutím na odkaz Konfigurovat se spustí nastavení příslušného druhu ochrany.

Dočasně vypnou antivirovou a antispywarovou ochranu – vypnutí antivirové ochrany do nejbližšího restartu systému.

Možnost Nastavit kontrolu počítače umožňuje nastavit parametry skeneru souborů, který lze spustit podle požadavku uživatele.

Možnost Pokročilé nastavení antivirové ochrany poskytuje přístup k podrobnému nastavení antivirové ochrany.

Nastavení – rozšířený režim