Nastavení cílů kontroly počítače

Nod32 ea profile target Nastavení cílů kontroly počítače

Cíle kontroly představují disky, adresáře a soubory, v nichž bude kontrolována přítomnost virů.

Cíle kontroly
Zadání přednastaveného výběru cílů z těchto možností:

Podle nastavení profilu – vykoná výběr cílů uložených v profilu
Výměnné disky – vykoná výběr výměnných disků
Lokální disky – vykoná výběr lokálních disků
Síťové disky – vykoná výběr namapovaných síťových disků
Bez výběru – zruší každý nastavený výběr

Zaškrtnutím políčka v adresářové stromové struktuře je možné zvolit cíle, které mají být kontrolovány.

Editovací řádek pod adresářovou stromovou strukturou slouží k rychlému přesunu k zvolenému cíli v adresářové stromové struktuře, nebo k přímému zadání požadovaného cíle. Přímé zadání požadovaného cíle je možné pouze v případě, že není v adresářové stromové struktuře vykonán žádný výběr (přednastavený výběr je zvolený “Bez výběru”).

Nastavení cílů kontroly počítače