Sledování aktivity

Nod32 ea page activity Sledování aktivity 

Pro zjednodušení sledování činnosti systému je v části Stav ochrany > Sledování aktivity grafické rozhraní, které umožňuje uživateli sledovat aktivitu souborového systému. Ve spodní části je zobrazována časová osa, která se posouvá v reálném čase podle zvoleného rozsahu. Ten můžeme měnit po kliknutí na odkaz Změnit zobrazení, přičemž na výběr máme tři následující možnosti:

Krok 1 sekunda (posledních 10 minut) - graf se obnovuje každou sekundu a časová osa zachytává posledních 10 minut
Krok 1 minuta (posledních 24 hodin)- graf se obnovuje každou minutu a časová osa zachytává posledních 24 hodin
Krok 1 hodina (poslední měsíc)- graf se obnovuje každou hodinu a zachytává posledních měsíc
Krok 1 hodina (vybraný měsíc) - graf se obnovuje každou hodinu a zachytává posledních X vybraných měsíců

Vertikální osa grafu zobrazuje velikost přečtených údajů červenou barvou, zapsané údaje jsou modré. Obě tyto hodnoty jsou vyčísleny v kilobajtech. Pod grafem je zobrazená legenda, která zároveň slouží jako přepínač zobrazovaných hodnot. Pokud ponecháme kurzor nad zvolenou položkou, např. přečtená data, jen ta budou zobrazená v grafu. Ostatní hodnoty nebudou zobrazeny.

Pro produkt ESET Smart Security je možné změnit hodnotu přepínače Aktivita na volbu Síťová aktivita. Zobrazení probíhá totožně jako při sledovaní aktivity souborového systému. Jediným rozdílem je, že do grafu jsou vnášeny velikosti po síti přenesených dat.
Konkrétně se jedná o červenou barvou zobrazené přijaté údaje a modrou barvou zobrazené odeslané údaje.

 

Sledování aktivity