Nepodařilo se najít nástroje Windows AIK

 

Instalace ESET SysRescue může za určitých okolností skončit chybovým hlášením. Nejčastěji se vyskytují tyto příčiny:

1) Přihlášený uživatel nemá administrátorská práva. Tomuto stavu odpovídá chybová hláška:

ERROR! Administrator privileges are required to run the application. Please run the application as a user with administrator privileges.

Instalaci může vykonat jen uživatel s administrátorskými právy.

2) Windows AIK není nainstalovaný, příp. jde o starší verzi. Tomuto stavu odpovídá chybová hláška:

ERROR! Unable to find Windows AIK tools

Řešením je nainstalovat Windows AIK, verzi 936330AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en)

3) Operační systém není podporován Windows AIK (např. Windows 2000). V tomto případě není vůbec možné spustit instalaci Windows AIK na daném operačním systému.

 

Nepodařilo se najít nástroje Windows AIK