Pokročilé nastavení

Optimalizace CD pro počítače s velikostí paměti více nebo méně než 512MB. Při zvolení volby více než nebo rovno 512 MB se celý obsah CD načte do operační paměti RAM. Volba méně než 512 MB zabezpečí neustálé přistupování na CD po dobu běhu WinPE.

Externí ovládače  – zadání ovladače pro určitý specifický hardware (nejčastěji síťová karta). WinPE je postavený na systému Windows Vista SP1 a má širokou podporu hardware. Může ovšem nastat situace, že hardware není rozeznaný a je potřebné zadat ovladač. Ovládač je možné zadat manuálně (tlačítko Přidat), nebo automaticky (tlačítko Automatické hledání). V případě manuálního zadání je třeba zvolit cestu k .inf souboru. V adresáři, ve kterém se soubor nachází, musí být i příslušný .sys soubor. V případě automatického nalezení ovladače se tento ovladač hledá v operačním systému daného počítače. Tato funkce má smysl jen tehdy, kdy se SysRescue použije na počítači, na kterém je ta samá síťová karta jako na počítači, na kterém byl SysRescue zkompilován.

 

Pokročilé nastavení