Plánovač

Nod32 ea config scheduler Plánovač

Nastavení plánovače nabízí možnost zobrazování systémových úloh. Pokud je zapnuta tato možnost, v plánovači se zobrazí předdefinovaná systémová úloha Údržba protokolů, kterou je případně možné upravit podle individuálních potřeb.

Plánovač