Přidání úlohy – jednou

Úloha bude provedena v přesně určený den a čas.

Nod32 ea scheduler once Přidání úlohy   jednou

Přidání úlohy – jednou