Přidání úlohy – při události

Úloha bude provedena při jedná z následujících událostí:

  • Při každém spuštění počítače.

  • Při prvním spuštění počítače během dne.

  • Při modemovém připojení k Internetu nebo připojení k síti VPN.

  • Při úspěšné aktualizaci virové databáze.

  • Při úspěšné aktualizaci programových komponent.

  • Při přihlášení uživatele k počítači.

Kromě toho program umožňuje vykonání příslušné úlohy jen jednou v určené časovém intervalu. Pokud se například přihlašujete k počítači několikrát za den, potom se nastavením intervalu na 24 hodin úloha provede pouze při prvním přihlášení a poté až následujícího dne.

Nod32 ea scheduler event Přidání úlohy   při události

Přidání úlohy – při události